Get Adobe Flash player
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุม “การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”

เชิญฟังการบรรยายเรื่อง “ศักยภาพระบบสาธารณสุขไทย กับการเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" โดย “ดำรง พุฒตาล” อดีตรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา

วันพุธที่ 17 ก.ย. 57 เวลา 9.00-10.30 น. ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Download

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม ไมด้ารีสอร์ท กาญจนบุรี ถนนบ้านเก่า – ลาดหญ้า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Download

ด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลพายุใต้ฝุ่นที่ผ่านมา  ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมากหลายพื้นที่ ทำให้หลายจังหวัดเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขังและเสียงต่อการได้รับผลกระทบอันเนื่องจากอุทกภัยในที่สุด   จึงขอให้หน่วยงานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

Download