Get Adobe Flash player
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2559

Download

ขอขยายเวลาการส่งประกวดผลงานวิชาการ และการสมัครเข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการ Download

กำหนดการประชุมมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่๕

Download

เรียน ผอ.รพ/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

เนื่องด้วย คุณแม่พัชรี แต้มทอง มารดา นางนงรัก คูหากาญจน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ถึงแก่กรรม และได้มีกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง(วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๕.๐๐ น. เชิญศพขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศล

เวลา ๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและแสดงธรรมเทศนา

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์สวดมาติกา - บังสุกุล

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชทานเพลิงศพ

 

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญท่านมาด้วยความเคารพนับถือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ Download

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมพ่นละอองฝอย Download

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไม่ปรับระดับ Download

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทันตกรรม (ชุดทันตกรรมแบบเคลื่อนที่) Download

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลรักาาผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม สูติกรรมและศัลยกรรม

วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท&สปา 

Download 

 

แบบฟอร์มสำรวจการใช้น้ำสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข(กรณี ภัยแล้ง)

Download

(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ(GIS Health) ปี 2559

Download

เรียน ผอ.รพ/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

เนื่องด้วย นางหนู นามสุวรรณ มารดา นายวิจารณ์ นามสุวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพสวดอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.00 น. ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ 2 บ้านโคกกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และกำหนดฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ณ เมรุชั่วคราว วัดเสลบรรพตวนาราม บ้านโคกกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

กำหนดการฌาปนกิจศพ

คุณยายหนู นามสุวรรณ

(อายุ ๘๒ ปี)

ณ เมรุชั่วคราววัดเสลบรรพตวนาราม บ้านโคกกลาง

ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ ๒๑-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกนาโก

อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมทุกคืน

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

เวลา ๑๔.๐๐ น. เคลื่อนศพสู่เมรุชั่วคราววัดเสลบรรพตวนาราม

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทำพิธีทางศาสนา

 

เวลา ๑๖.๐๐ น. ประชุมเพลิง

 

นายแพทย์พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน หรือ อสม.ป.ป.ช. จำนวน 5 รุ่น รวม 1,000 คน  ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเมืองคนดี กับสำนัก ป.ป.ช. ในการส่งเสริมบทบาท อสม.เข้าเป็นเครือข่ายเมืองคนดี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนวิทยากรโดย ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี

Page 1 of 17