Get Adobe Flash player
ข่าวเด่น

ข่าวเด่น (350)

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสืบสานวัฒนธรรมไทย มอบนโยบายและบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และเร่งรัดติดตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานต่างๆ และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่และผู้บริหารสาธารณสุขกาญจนบุรี โดย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีและอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารสาธารณสุข นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สสจ.กจ. นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.นครปฐม พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผอ.รพ.มะการักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ บ้านพัก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล จ.กาญจนบุรี

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติพี่น้อง และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เป็นจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ ขอให้ประชาชนขับขี่อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นหนักตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560 มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) พร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บ และเตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (สายด่วน 1669) เตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถรองรับผู้บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุหมู่ หรืออุบัติเหตุที่มีความรุนแรงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานเตรียมความพร้อมการรับส่งต่อผู้ป่วยของสถานพยาบาลในเครือข่าย การรายงานตามระบบรายงานผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ด่านชุมชนสี่แยกบ้านหนองปรือ บ้านหนองปลาไหล บ้านหนองผักแว่น อ.หนองปรือ

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ป้องกันการศูนย์เสียทั้งชีวิตของประชาชน โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ เป็นประธานปล่อยขบวนรถเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 6 ด้าน คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านยานพาหนะ มาตรการด้นการจราจร มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ และมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันกาญจนบุรี 

นายไพฑูรย์  วิไลวรรณ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” หรือ “วันจักรี” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการรณรงค์วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 “สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ” และกิจกรรม Big cleaning day ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์โดยมีนางสาลิกา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากร่วมกิจกรรมรณรงค์ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานของหลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและสร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ลดการเจ็บป่วย ช่วยให้มีสุขภาพและสร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ 24 มีนาคม 2560 ที่ ร.9 พัน 1 กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนุชชา เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี และคณะติดตาม ไปเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานและฝึกอบรมของ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1-5 รุ่นละ 15 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์วันวัณโรคสากล ปี 2560 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 24 มีนาคม 2560 กิจกรรมรณรงค์เน้นการตรวจคัดกรองเชิงรุก Mobile x-ray ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเอช ไอ วี กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มเรือนจำ กลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค M+ กลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค MDR กลุ่มแรงงานต่างด้าว บุคลากรสาธารณสุข เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและนำเข้าระบบการรักษาแบบรายบุคคล มีทีมสหสาขาวิชาชีพติดตาม ผู้ป่วยทุกราย ไม่ให้ขาดยา เสียชีวิต โดยมีระบบส่งต่อ ใน/นอกเขต ทางกลุ่มไลน์ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือทางสังคม เศรษฐกิจ โดยมีนายนุชชา เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี ผู้นำชุมชน อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวขอบคุณนางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นคณะผู้จัดการณรงค์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ที่เป็นกำลังสำคัญในการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค ช่วยลดการแพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้างและชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี“ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาเครือข่ายและระบบดูแล เพื่อลดป่วย ลดตาย ลดขาดยา และป้องกันเชื้อดื้อยา” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ให้การต้อนรับ นพ.จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมผู้เข้ารับการอบรมที่ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการนิเทศงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการกลุ่มแผนงาน (PCM) และผู้จัดการแผนงาน 4 แผนโรค ระดับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ซึ่งมาขอใช้พื้นที่ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์เตือนประชาชนป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวา นอกจากนี้ยังมีโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญในช่วงหน้าร้อนคือโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสุนัขกัดต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อจนครบชุด นอกจากนี้อากาศที่ร้อนมากยังต้องระวังโรคลมแดด กลุ่มเสี่ยงคือทหารที่เข้ารับการฝึกโดยไม่เตรียมร่างกายให้พร้อมต่อสภาพอากาศร้อน นักกีฬาสมัครเล่น ผู้ที่ทำงานในอากาศร้อนชื้น รวมถึงผู้สูงอายุ เด็ก คนอดนอน คนดื่มสุราจัด และผู้ที่มีความดันโลหิตสูง สุดท้ายเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กไทยมากกว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เด็กเสี่ยงจมน้ำตายสูงที่สุด ร่วมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” ควรป้องกันโดยฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยคนจมน้ำ

Page 1 of 25