Get Adobe Flash player
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560 09:26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ

- ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป Download

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี Download

- ตำแหน่งนักโภชนาการ Download

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ Download

- ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ Download

 

Read 713 times Last modified on วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560 09:54