Get Adobe Flash player
วันศุกร์, 21 เมษายน 2560 11:32

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสืบสานวัฒนธรรมไทย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสืบสานวัฒนธรรมไทย มอบนโยบายและบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และเร่งรัดติดตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานต่างๆ และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Read 549 times