Get Adobe Flash player
วันอังคาร, 18 เมษายน 2560 11:33

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

Written by 
Rate this item
(0 votes)

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ป้องกันการศูนย์เสียทั้งชีวิตของประชาชน โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ เป็นประธานปล่อยขบวนรถเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 6 ด้าน คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านยานพาหนะ มาตรการด้นการจราจร มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ และมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันกาญจนบุรี 

Read 304 times