Get Adobe Flash player
วันพุธ, 05 เมษายน 2560 08:53

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กฯ ครั้งที่ 1,ครั้งที่ 2) และงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2

Written by 
Rate this item
(0 votes)

1.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กฯ ครั้งที่ 1) Download

2.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กฯ ครั้งที่ 2) Download

3.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2560 Download

4.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 Download

Read 289 times Last modified on วันพุธ, 05 เมษายน 2560 09:03