หนังสือคำสั่ง

วันจันทร์, 24 มีนาคม 2557 15:53

รายงานการประชุม กวป. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

Written by 
Rate this item
(0 votes)

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Read 1357 times