Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบ

วารสาร สสจ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข…

วันศุกร์-21-เมษายน-2560 Hits:549

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสืบสานวัฒนธรรมไทย

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสืบสานวัฒนธรรมไทย มอบนโยบายและบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และเร่งรัดติดตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานต่างๆ และร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

Read more

รดน้ำขอพรจาก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อ…

วันศุกร์-21-เมษายน-2560 Hits:387

รดน้ำขอพรจาก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีและอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่และผู้บริหารสาธารณสุขกาญจนบุรี โดย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรีและอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารสาธารณสุข นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สสจ.กจ. นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.นครปฐม พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผอ.รพ.มะการักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อวันที่ 19...

Read more

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุท…

วันอังคาร-18-เมษายน-2560 Hits:394

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหนองปรือ

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติพี่น้อง และขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เป็นจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ ขอให้ประชาชนขับขี่อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นหนักตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560 มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน...

Read more

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ…

วันอังคาร-18-เมษายน-2560 Hits:304

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ป้องกันการศูนย์เสียทั้งชีวิตของประชาชน โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ เป็นประธานปล่อยขบวนรถเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 มีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 6 ด้าน...

Read more
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. รายงานประชุม กวป.ประจำเดือน
next
prev